EUR-Lex - sp - EN - EUR-Lex

Costul tratamentului comun

Contactează-ne

Directiva stabilește condițiile în care un pacient poate călători într-o altă țară a UE pentru a primi îngrijiri medicale sigure și de înaltă calitate și pentru a i se rambursa costul de către sistemul național de asigurări de sănătate. De asemenea, actul încurajează cooperarea dintre sistemele naționale de asistență medicală.

costul tratamentului comun

ASPECTE-CHEIE Țara UE care furnizează tratamentul trebuie să se asigure că: toate informațiile necesare sunt disponibile pentru ca pacienții să ia hotărâri în cunoștință de cauză, inclusiv cu privire la opțiunile de tratament, disponibilitatea, calitatea și siguranța asistenței medicale oferite, prețurile, autorizarea sau statutul de înregistrare; există proceduri transparente pentru depunerea de plângeri; există sisteme de asigurări de răspundere profesională sau garanții similare; se respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal; pacienții au acces la dosarul, în format pe hârtie sau electronic, al tratamentului pe care îl primesc; scala taxelor de asistență medicală costul tratamentului comun este aceeași ca și pentru pacienții autohtoni care se află într-o situație costul tratamentului comun comparabilă sau prețul perceput este calculat în conformitate cu criterii obiective, nediscriminatorii, dacă nu există un preț comparabil pentru pacienții autohtoni.

Țara UE în care pacientul este asigurat trebuie să se asigure că: se rambursează costurile asistenței medicale furnizate; sunt disponibile informații privind drepturile pacienților; pacienții au acces la orice tratament medical de monitorizare necesar; pacienții au acces la dosarele lor medicale.

Formularul E se emite pentru doua situatii: Costul tratamentului comun. Pentru lucratorii si membrii lor de costul tratamentului comun care, dupa ce au dobandit dreptul la asigurarea la sanatate intr-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE in care isi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru; II. Pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate. Conditiile care trebuie indeplinite pentru accesarea de fonduri de la Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate pe baza formularului E, pentru decontarea de servicii medicale incluse in pachetul de baza al CNAS Pacientii pot beneficia de tratament in strainatate, in baza formularului E, daca indeplinesc cumulativ doua conditii: A tratamentul respectiv trebuie sa faca parte obligatoriu din lista serviciilor medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania B tratamentul respectiv sa nu poata fi efectuat in Romania in intervalul de timp necesar in mod normal, avand in vedere starea de sanatate a pacientului si evolutia prognozata a bolii.

Punctele naționale de contact există pentru a furniza informații și pentru a se consulta cu organizațiile de pacienți, cu furnizorii de servicii medicale și cu asigurătorii. Furnizorii de servicii medicale oferă pacienților toate informațiile necesare, astfel încât să poată lua o decizie în cunoștință de cauză, inclusiv: opțiunile de tratament; calitatea și siguranța asistenței medicale pe care o furnizează; prețurile; autorizarea sau înregistrarea.

costul tratamentului comun

Țara de reședință a unui pacient trebuie să ramburseze costul tratamentului conform baremelor pe care le aplică intern.

Un pacient poate solicita autorizarea prealabilă din țara de reședință înainte de a merge în străinătate pentru tratament. O autoritate națională poate refuza acordarea autorizării prealabile în cazul în care consideră că îi poate oferi pacientului asistența medicală într-un termen justificat din punct de vedere medical.

Cererile pentru tratament medical într-o altă țară a UE trebuie să fie prelucrate într-un termen rezonabil.

Mutare cabinete medicale

Prescripțiile eliberate într-o țară a UE sunt valabile într-o altă țară a UE. Autoritățile naționale de sănătate trebuie să coopereze între ele la punerea în aplicare a legislației și la dezvoltarea rețelelor europene de referință costul tratamentului comun furnizorii de servicii medicale și centrele de expertiză.

Cooperarea se extinde la abordarea bolilor raredezvoltarea eSănătății și la evaluarea noilor tehnologii medicale. Actul legislativ nu vizează asistența de lungă durată sau alocarea și accesul la organe sau vaccinări.

costul tratamentului comun

Directiva nu afectează modul în care țările UE organizează și finanțează sistemele naționale de sănătate pentru proprii cetățeni. Comisia Europeană elaborează un raport la fiecare trei ani privind modul de funcționare al sistemului și de aplicare a directivei. Primul raport a fost adoptat în septembrie și artroza deformantă a tratamentului gleznei ulterior a fost adoptat în septembrie Se aplică de la 24 aprilieiar țările UE au avut obligația de a-l transpune în legislația proprie până la 25 octombrie CONTEXT Motivul pentru care a fost necesară clarificarea normelor pentru asistența medicală transfrontalieră este acela că normele au fost dezvoltate pe costul tratamentului comun unor hotărâri individuale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene de-a lungul unei perioade de peste 10 ani.

Directiva a fost concepută în mod specific pentru a clarifica drepturile la asistență medicală care derivă din hotărârile Curții pe baza articolului 56 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și pentru a permite utilizarea în practică a acestor drepturi.

Directiva vizează clarificarea relației dintre normele sale privind asistența medicală costul tratamentului comun și cadrul existent furnizat de Regulamentul CE Costul tratamentului comun. Pentru informații suplimentare, consultați: Comunicare a Comisiei - Orientări privind Asistența de urgență acordată de UE în cadrul Cooperării transfrontaliere în materie de asistență medicală costul tratamentului comun în contextul crizei determinate de COVID Comisia Europeană.

Personalul de la Receptie va va indruma catre noile cabinete. Testele se fac la cerere, cu programare.

A se vedea versiunea consolidată.