CV-Europass Tănase-RO.pdf

Dijagnoza s422

Forțele hemodinamice, adică, tensiunea de forfecare oscilantă OS pulsatilă aterprotectivă PS și pro-aterogenă, pot activa mecanotransductia pentru a modula funcția și disfuncția CE. Această revizuire rezumă studiile actuale care vizează elucidarea rolurilor factorilor epigenetici, adică histona deacetilazelor HDACARN-urilor care nu codifică și ADN-metiltransferazelor DNMTsîn mecanotransducție pentru a modula funcția EC reglementată de hemodinamică și disfuncția.

dijagnoza s422

În plus, forțele hemodinamice modulează expresia și acetilarea factorilor de transcripție, adică receptorul de acid retinoic α și factorul 2 cum ar fi krüppel, pentru a regla transcripțional expresia microRNA-urilor miRs.

MiR-urile modulate cu sistemul de operare, care stimulează semnalizarea proliferativă, pro-inflamatorie și oxidativă, promovează disfuncția CE, în timp ce miR-urile reglate PS, dijagnoza s422 induc semnalizarea anti-proliferativă, antiinflamatoare și anti-oxidativă, inhibă disfuncția CE. Pe de altă parte, sistemul de operare îmbunătățește expresia DNMT-1 și -3a pentru a induce disfuncția CE, adică proliferarea, inflamația și represiunea NO.

Concluzie În general, factorii epigenetici joacă roluri vitale în modularea disfuncției CE orientate hemodinamic și a tulburărilor vasculare, adică a aterosclerozei.

Boala Alzheimer și afecțiunile asociate: neuropatologia, genetica și caracteristicile clinice

Înțelegerea mecanismelor detaliate prin care factorii epigenetici reglează disfuncția CE orientată hemodinamică și tulburările vasculare ne poate ajuta să elucidăm mecanismele patogene ale aterosclerozei și să dezvoltăm strategii terapeutice potențiale pentru tratamentul cu ateroscleroză. Introducere Celulele endoteliale vasculare ECcare sunt situate în peretele vasului de sânge și funcționează pentru a preveni scurgerile vasculare și pentru a proteja vasele vasculare, sunt supuse unor forțe hemodinamice care pot activa mecanotransducția și regla homeostazia.

Stresul forfecator oscilator pro-arogenic OS și efortul de forfecare pulsatil ateroprotector PS sunt două forțe hemodinamice vitale care modulează disfuncția și funcția CE 1, 2, 3.

În sistemul de circulație aortică, OS pro-arogenic apare în mod preferențial în regiunile specifice ale arborilor aortici, adică curburile dijagnoza s422 ale arcului aortic; bifurcații carotide; punctele de ramură ale arterelor coronare, infrarenale și femurale; și ramuri aorto-renale.

dijagnoza s422

Aceste regiuni OS au fost identificate ca regiuni dijagnoza s422 la dijagnoza s422 în sistemul aortic Fig. PS ateroprotector se dezvoltă de obicei în segmentele drepte ale arborelui aortic, adică aorta toracică descendentă și artera renală dreaptă distală.

Aceste regiuni PS au fost identificate ca regiuni atero-protectoare în sistemul aortic Fig. Sistemul de operare pro-aterogenă și PS ateroprotector sunt două tipuri de forțe hemodinamice care afectează funcția sau disfuncția CE. Sistemul de operare aterogenic se dezvoltă în regiunile sensibile la ateroscleroză ale arborelui aortic, de exemplu, curburile interioare ale arcului aortic; bifurcații carotide; punctele de ramură ale arterelor coronare, infrarenale și femurale; și dijagnoza s422 aorto-renale.

În schimb, PS ateroprotector apare în regiunile de protecție a aterosclerozei din arborele aortic, de exemplu, aorta toracică descendentă și artera renală dreaptă distală.

Regiunile predispuse la athero sunt etichetate în figură. Îmbunătățirea cifrei de afaceri și întreruperea joncțiunii la nivelul CE sunt factori patogeni pentru ateroscleroză 1, 7, 8.

dijagnoza s422

Aceste răspunsuri pot perturba structura intactă a endoteliului pentru a crește permeabilitatea endotelială și permite penetrarea lipoproteinelor și a monocitelor inflamatorii pentru a promova progresia aterosclerozei 5, 6, 7, 8. Sistemul de operare pro-aterogen și PS ateroprotector exercită efecte diferențiate asupra modulării proliferarii celulare și a joncțiunilor gap în EC.

Sistemul de operație aterogenic induce proliferarea CE și crește ratele de cifră prin inducerea sintezei ADN-ului și expresiei kinazei dependente de ciclină și ciclină și inhibarea expresiei CIP1 p21 9, In vivo, EC în regiunile cu flux perturbat cu OS pro-arogenic au rate mitotice mai mari decât EC în segmentele drepte de aortă cu PS ateroprotectoare în aorta toracică a iepurelui Guo și colab.

Mai mult, s-a constatat că forțele hemodinamice reglează proteinele de joncțiune, incluzând connexine Cx și vaselina endotelială vasculară VEpentru a regla permeabilitatea endotelială 14, Sistemul de operație aterogenic induce, de asemenea, Cx43 discontinuu la periferia CE Studiile in vivo au demonstrat dijagnoza s422 plus că VE-cadherina este extrem de exprimată dijagnoza s422 granițele CE în aorta toracică descendentă regiunea PSdar este rar exprimată în arcul aortic regiunea OS Inflamarea este un factor patogenic suplimentar pentru ateroscleroză 4, 5, 6, 7, Sistemul de operare pro-aterogen și PS ateroprotector au efecte opuse asupra modulării acestor gene pro-inflamatorii pentru a regla disfuncția și funcția CE.

Sistemul de operare dijagnoza s422 induce expresia susținută sau activarea factorilor de transcripție, de exemplu, factorul nuclear NF -κB, pentru a induce expresia genelor pro-inflamatorii și a activa semnalizarea aterogenă în CE.

În schimb, PS ateroprotector induce tranzitoriu sau chiar inhibă expresia acestor gene pro-inflamatorii și activarea semnalizării aterogene în CE 1, 17, 18, 19, Oxidarea CE este, de asemenea, un factor patogen pentru ateroscleroza 4, 5, 6, 7.

Bucuresti postal code sector 3

CE poate modula superoxidul intracelular și enzimele antioxidante pentru a regla răspunsurile aterogene în progresia aterosclerozei Sistemul boli articulare în adolescență operație aterogenic induce o creștere susținută a superoxidului intracelular pentru a spori stresul oxidativ sau a nivelurilor speciilor de oxigen reactiv ROS pentru a deteriora vasele de sânge, în timp ce PS ateroprotectoare induce enzime antioxidante, adică, superoxid dismutaza SODheme oxigenază-1 și NADPH chinina oxidoreductază 1 NQO1pentru a proteja vasele de sânge 22, În plus față de efectele modulatoare ale PS ateroprotectoare și ale OS-ului pro-aterogen asupra proliferației CE, inflamației și oxidării, PS ateroprotector activează și semnalizarea de protecție pentru a menține funcția fiziologică a CE.

PS induce expresia sau activarea diferitelor molecule de semnalizare ateroprotectoare, incluzând endotelial oxid de sintază eNOSprostaglandină I 2, oxid nitric NOglutationa peroxidază Dijagnoza s422 și glutation reductază 1, 24, Luate împreună, aceste studii sugerează că forțele hemodinamice, adică OS-ul pro-arogenic și PS ateroprotector, exercită efecte diferențiate asupra modulării funcției și disfuncției CE, reglând ulterior boala și sănătatea.

Modulația epigenetică este definită ca orice schimbare stabilă și ereditară în expresia genelor sau a funcției celulare, fără modificări în secvențele ADN Aceste modificări, care includ modificări covalente și necovalente ale ADN-ului, precum și cozi de histonă, afectează modificările structurii cromatinei și a expresiei genice.

Mecanismele bazate pe ARN sunt direcționate de ARN-uri care nu codifică pentru a regla expresia genelor 27, 28, 29, 30, Studii recente au arătat că acești factori epigenetici, incluzând HDAC-urile 27ARN-urile care nu codifică 28, 29, 30 și DNMT-urile 31joacă roluri vitale în reglementările epigenetice ale funcției și disfuncției vasculare Fig. HDAC-urile nu deacetilează dijagnoza s422 factorul transcripțional, ci și regiunile ADN ale promotorului sau potențatorului, pentru a reprima expresiile genelor antiinflamatorii sau anti-oxidative.

MiR-urile proliferative, oxidative și pro-inflamatorii vizează ARNm anti-proliferativ, anti-oxidativ și antiinflamator pentru a conduce semnalizare proliferativă, oxidativă dijagnoza s422 inflamatorie.

Reabilitarea fizică după artroplastia soldului

În schimb, miR-urile anti-proliferative, anti-oxidative și antiinflamatorii vizează ARNm-urile respective pentru a conduce semnalizare anti-proliferativă, anti-oxidativă și antiinflamatoare.

Regiunile ADN de metilat ale DNMT ale promotorului sau intensificatorului pentru a inhiba expresia genelor antiinflamatorii pentru a provoca semnalizarea inflamatorie. Ac: acetilare; TF: factor de transcripție; Eu: metilare Imagine completă Această revizuire se concentrează pe discutarea 1 a efectelor forțelor hemodinamice, adică OS și PS, asupra modulării expresiei și activării factorilor epigenetici în CE și 2 rolurile factorilor epigenetici modulați hemodinamici în reglarea mecanotransductării, inclusiv a moleculelor de semnalizare, factorii de transcripție și expresia genelor, implicați în semnalizarea aterogenă și ateroprotectoare în CE.

Mai mult, se discută și relația dintre factorii epigenetici modulați cu hemodinamică și tulburările vasculare. Acest articol rezumă dovezile conform cărora factorii epigenetici sunt factori esențiali pentru modularea funcției și a disfuncției EC orientate de hemodinamică și oferă informații despre rolurile funcționale ale factorilor epigenetici în dezvoltarea aterosclerozei în răspunsurile la flux. HDAC-urile sunt enzime specifice dijagnoza s422 funcționează la deacetilarea aminoacidului ε-N-acetil-lizină de pe histone pentru a modula structura cromatinei implicată în replicarea sau tăcerea ADN-ului Hyperacetilarea este legată de reglarea transcrierii, în timp ce hipoacetilarea este asociată cu reglarea în jos a transcrierii În plus față de deacetilarea histonei, HDAC-urile interacționează, de asemenea, cu proteinele nonhistonice, adică diverse molecule de semnalizare și factori de transcripție, pentru a reprima funcțiile lor Deoarece majoritatea funcțiilor HDAC-urilor, adică deacetilarea histonelor și reprimarea factorului de transcripție, sunt procesate doar în nucleu, localizarea HDAC-urilor este vitală dijagnoza s422 evaluarea funcțiilor lor Dijagnoza s422 de inhibiție au demonstrat că HDAC-urile de clasă I joacă roluri vitale în modularea proliferării și supraviețuirii celulare 33, 34, Mai mult decât atât, HDAC-urile de clasă IIa pot fi fosforilate pentru a îmbunătăți legarea lor la proteinelea induce exportul nuclear și pentru a salva represiunea factorilor de transcripție și a genelor din aval.

Totul despre reabilitare după artroplastia soldului: acasă și spital

Astfel, transferul nuclear-citoplasmatic al HDAC-urilor din clasa IIa poate fi reglat de diferite kinaze și fosfataze implicate în transducția de semnalizare pentru a modula funcțiile HDAC-urilor dijagnoza s422 clasa IIa și diverși factori de transcripție 36, HDAC-6 funcționează ca o α-tubulină sau cortactină deacetilază pentru a regla motilitatea celulară dependentă de microtubuli și dijagnoza s422.

Mai mult decât dijagnoza s422, HDAC-6 poate forma agresivi pentru a șterge proteinele pliate greșit 33, 34, 35, Sirt1, 6 și 7 se localizează în nucleu, Sirt3, 4 dijagnoza s422 5 se localizează în micochondrie, iar Sirt2 se localizează în citosol Sirtsul are diverse funcții în modificarea proteinelor, incluzând activitatea ADP-ribosiltransferazei și îndepărtarea grupărilor grase-acil din reziduurile de lizină.

Sunt implicați în metabolismul energetic, inflamație, stabilitatea genomului și îmbătrânirea Câteva studii au sugerat că acest HDAC are un rol în conservarea evolutivă și în echilibrul dintre activarea imunitară și toleranță Funcțiile vasculare cruciale ale HDAC-urilor au fost elucidate în studiile de dijagnoza s422 knockdown. Montgomery et al. Ștergerea cardiacă specifică atât HDAC-1 cât și HDAC-2 induce letalitate neonatală și anomalii cardiace, inclusiv aritmii cardiace și cardiomiopatie dilatată.

Zampetaki și colab.

Bucuresti postal code sector 3

Chang și colab. Ei au descoperit, de asemenea, că inhibarea HDAC-7 la șoareci induce pierderea interacțiunilor CE-celule și ruperea vaselor de sânge, ceea ce duce la o letalitate embrionară Aceste studii au sugerat că HDAC-urile joacă roluri vitale în dezvoltarea și funcția cardiovasculară.

dijagnoza s422

Timid și colegii 46 au descoperit că PS induce activarea HDAC-1, ceea ce duce la deacetilarea p53 și îmbunătățirea expresiei p Sistemul de operare poate îmbunătăți, de asemenea, fosforilarea HDAC-urilor din clasa I pentru a-și crește activitatea.

În schimb, PS ateroprotector induce exportul nuclear dependent de fosforilare din HDAC-urile de clasă II pentru a reduce nivelul HDAC în nucleu pentru a inhiba efectele lor asupra proliferației, inflamației și oxidării. În plus, Wang et al.

dijagnoza s422

Wang et al. De exemplu, Chen și colab.

dijagnoza s422

Pe lângă funcția EC și disfuncția modulată de hemodinamică, HDAC-urile sunt de asemenea implicate în evoluția tulburărilor vasculare, inclusiv ateroscleroza 53, HDAC-urile sunt implicate în diverse procese de formare aterosclerotice, inclusiv glucoza din sânge și creșterea lipidelor plasmatice, acumularea și migrația de monocite, formarea celulelor de spumă, comutarea fenotipului cu celule moi musculare netede SMCformarea de capace fibroase, perturbarea plăcii și tromboza Kee și colab.

Alte studii au legat, de asemenea, diferite clase de HDAC cu tulburări vasculare, inclusiv ateroscleroza.

Introducere

De exemplu, Findeisen et al. Tratamentul cu inhibitorul HDAC scriptaid inhibă formarea de neointime indusă de leziuni. Cu toate acestea, defalcarea HDAC3 induce apoptoza CE, așa cum se arată prin creșterea de sânge dijagnoza s422 membrană extinsă și de nucleozomi citosolici și de colorarea cu annexina V, accelerând astfel formarea dijagnoza s422 neointima Inflamație articulară pentru a trata și colab.

Aceste studii indică faptul că HDAC-urile joacă roluri vitale în progresia tulburărilor vasculare, inclusiv ateroscleroza. ARN-uri care nu codifică în funcția EC direcționată hemodinamică față de disfuncție Biosinteza și funcția microRNA-urilor miRs MiR-urile, care sunt ARN-uri mici care nu codifică nucleotide în lungimeau apărut ca noi represori post-transcripționali care umflarea articulației tratamentului degetului mare prin legarea la ARNm a genelor țintă pentru a iniția degradarea și represiunea translațională 28, 29, Expresia transcripțională a miRs este reglată de factori de transcripție, incluzând receptorul de acid retinoic RAR și KLF-2 30, 60, Acești factori de transcripție arată variații în acetilare sau expresie, afectând activitatea lor de legare pentru promotorii sau intensificatorii dijagnoza s422 pentru a modula transcripția miR în EC.

Pri-miR-urile sunt prelucrate de un complex de procesor compus din DGCR8 și Drosha în ~ 60—nucleotide miRs precursoare pre-miRs cu o structură de 3 'ac de coadă. Pre-miR-urile sunt apoi transportate în citoplasmă prin exportin Rolul miR-urilor în funcția vasculară Efectele miRs asupra reglării expresiei genice sunt implicate în diferite funcții fiziologice în sănătate și boli 28, 29, MiR-urile au jucat roluri importante în diferite organe și țesuturi, inclusiv inima, mușchii, ficatul și rinichii Blocarea biosintezei miR la peștii dijagnoza s422 și la șoareci prin suprimarea procesatoarelor miR importante, inclusiv Dicer, a demonstrat că miR-urile modulează funcțiile cardiovasculare.

Embrionii pește zebra Dicer-null arată circulația sângelui perturbat și defecte severe în dezvoltarea cardiacă Șoarecii cu deficit de dicer, generate de recombinarea omologă în celulele stem embrionare, prezintă, de asemenea, defecte severe în formarea și întreținerea vaselor de sânge Dijagnoza s422 cardiacă specifică a Dicer modulează expresia miR pentru a induce degradarea proteinelor de adeziune, remodelarea dijagnoza s422 și insuficiența cardiacă 65, În plus, s-au găsit mai multe miR-uri care reglementează funcția cardiovasculară.

În schimb, eliminarea miRa la șoareci are ca rezultat cardiomiopatie dilatată și insuficiență cardiacă Dărâmarea miR la pește zebra induce pierderea integrității vasculare și favorizează hemoragia în timpul embriogenezei În mod similar, ștergerea miR la șoareci are ca rezultat edem sistemic sever, hemoragie multifocală și ruptura vaselor de sânge pe parcursul embriogenezei Chien și colaboratorii 71, 72 au folosit pentru prima dată un microarray miR pentru a examina profilurile de expresie ale miRs în EC ca răspuns la PS ateroprotectoare in vitro.

Printre aceste miR-uri reglementate prin forfecare, miRa și miRb s-au dovedit a fi reglementate în mod robust de către PS pentru a modula arestul de creștere CE 71, În plus, Ni et al.

Tratamentul chirurgical. Reabilitarea fizică a pacienților cu artroplastie de șold. Exercitarea artroplastiei soldului. Exercițiu în apă cu artroplastie de șold. Aplicații de masaj pentru endoprotetice 4 articulații de șold.

Davies și colegii 74 au folosit un microarray miR pentru dijagnoza s422 compara profilele de expresie ale miRs în endoteliul regiunilor aterosusceptibile față de regiunile ateroprotectate la suinele adulte normale in vivo.

Printre miRs, au găsit șapte miR-uri reglementate în jos și douăzeci și șapte miR-uri reglementate în endoteliul regiunilor aterosusceptibile regiuni OS în comparație cu regiunile ateroprotectate regiunile PS. În plus, miRa a fost identificat ca miR cu cea mai mică expresie în endoteliul regiunilor aterosusceptibile regiuni OS versus regiuni ateroprotectoare regiuni PS. Mai mult, Son et al. În continuare, au utilizat condiții de flux in vitro pentru a confirma rezultatele in vivo și au descoperit că miR a fost cel mai puternic reglat miR în EC, ca răspuns la sistemul de operare atât in vivo dijagnoza s422 și in vitro.

Aceste studii au sugerat că expresia miR-urilor este modulată în mod diferențiat de forțe hemodinamice diferite, inclusiv OS pro-arogenic și PS ateroprotector, pentru a afecta funcția CE. Inițierea transcripțională, care este reglată de factori de transcripție, este importantă pentru modularea expresiei miR în EC, ca răspuns la forțele hemodinamice.

- DIJAGNOZA - Osteoartritis -05- 1.2018 -

Studiul nostru anterior a identificat mecanismele prin care forțele hemodinamice modulează activitatea transcripțională a RARα, rezultând modificări în expresia miRa și afectând semnalizarea antiinflamatoare și funcțiile celulare dijagnoza s422 EC Fig. Aceste rezultate in vitro au fost confirmate suplimentar in vivo prin colorarea pe față a arcului aortic regiunea OS în raport cu aorta toracică dreaptă regiunea PS la șobolani. De asemenea, factorul de transcripție KLF-2 este reglat de forțele hemodinamice pentru a modula expresia miRs.

KLF-2 este un factor de transcripție sensibil la forfecare a cărui expresie este reglată dijagnoza s422 PS ateroprotector, dar reglementată de OS-ul pro-aterogen in vivo și in vitro Nicoli și colab.